Wszystkie kategorie

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE
Sprzedawcą towarów jest Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna z siedzibą
w Tychach, ul. Dębowa 10, pod numerem KRS0000112280, NIP: 6460325830, REGON: 272501978
II. REGULAMIN
Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna realizuje sprzedaż i dostawę
towarów prezentowanych w sklepie internetowym www.tyskikoszyk.pl na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
III. SKLEP INTERNETOWY
1. Do korzystania z usług oferowanych przez Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata
sp. jawna Klient powinien posiadać:
• platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w
rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach
• dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera
10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript
• aktywne konto poczty elektronicznej
• numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka
Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna
2. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą,
niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta, o której mowa w pkt. 1.
3. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna nie ponosi odpowiedzialności za
blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email
wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na
sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez
Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna z powodu awarii, przerw
technicznych, braku prądu, itp.
IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. W celu prezentacji Klientowi oferty sklepu właściwej dla jego miejsca przewidywanej dostawy
korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe po wprowadzeniu kodu pocztowego właściwego dla
miejsca realizacji dostawy dla Klienta.
2. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu
przeprowadzonym zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 - 5.
3. W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające
pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4. Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po
skompletowaniu zamówienia a przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.
5. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji
Polityki Prywatności tyskikoszyk.pl oraz niniejszego regulaminu, które są dostępne na stronie
www.tyskikoszyk.pl.
6. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w
trakcie procesu rejestracji Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna
zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o
zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.
7. Klient ma możliwość do wprowadzenia zmian i poprawek do danych wprowadzonych w trakcie
procesu rejestracji.
V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna prowadzi sprzedaż towarów ze
sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Dębowa 10, 43-100 Tychy.
2. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna prowadzi sprzedaż towarów na
terenie Tychów oraz w odległości 5 km od granicy z Tychami. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka
Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna zastrzega, że dostępność towarów dla Klienta jest określana na podstawie
podanego kodu pocztowego miejsca dostawy.
3. Dostawa produktów do Klientów realizowana przez Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra,
Pytel Agata sp. jawna odbywa się z wykorzystaniem transportu własnego Tyski Koszyk.
4. Zamówienia przewidziane do realizacji z wykorzystaniem transportu własnego Tyski Koszyk zostaną
dostarczone w terminie i przedziale godzinowym opisanym w zakładce dostawy.
VI. TOWARY
1. Informacje przedstawione na stronie tyskikoszyk.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Informacje przedstawione na stronie tyskikoszyk.pl (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność,
waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra,
Pytel Agata sp. jawna sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta
na opakowaniu towaru.
3. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej tyskikoszyk.pl dla osób
fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.
4. Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej tyskikoszyk.pl nie zawierają kosztów
dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia, które opisane są w niniejszym Regulaminie.
5. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna zastrzega sobie prawo do
dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków
akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach
dotychczasowych.
6. Dokłada się należytej staranności, aby oferta towarów umieszczona na stronie www.tyskikoszyk.pl jak najdokładniej
odpowiadała rzeczywistości, jednakże pomimo takich wysiłków możliwe jest występowanie różnic
pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.tyskikoszyk.pl lub jego opisem, a
rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub
Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony www.tyskikoszyk.pl.
VII. ZAMÓWIENIA KLIENTA
1. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając towary oferowane na stronie internetowej
www.tyskikoszyk.pl.
2. Wybranie danego towaru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4. Dostarczenie zamówienia Klienta realizowane transportem Tyski Koszyk na terenie miejscowości
wymienionych poniżej wiąże się z następującymi kosztami:
a. do Klientów, którzy wskazali adres dostawy w Tychach, wynosi:
i. za zakupy o wartości od 1 zł do 118,99 zł koszt dostawy wynosi 9,99 zł
ii. za zakupy o wartości od 119 zł koszt dostawy wynosi 0,00 zł
b. do Klientów, których zamówienia będą realizowane do 5 km od Tychów wynosi:
i. za zakupy o wartości od 119 zł  koszt dostawy wynosi 13,99 zł
ii. za zakupy o wartości poniżej 119 zł koszt dostawy wynosi 16,99 zł
iii. koszty dostawy zamówień realizowanych w innych miastach (powyżej 5 km od Tychów) będą ustalane indywidualnie (601 975 786)
Minimalna wartość zamówienia, które ma być zrealizowane transportem Tyski Koszyk wynosi 49 zł.
5. W przypadku dostaw realizowanych transportem Tyski Koszyk do kosztu dostawy może zostać
doliczona opłata dodatkowa (o naliczeniu opłaty dodatkowej klient zostanie powiadomiony przed
złożeniem zamówienia):
• w wysokości 29,99 zł z tytułu realizacji dostawy pod adresy o szczególnym utrudnieniu w
realizacji dostawy (np. brak windy przy dostawach na wysokie piętra)
• w wysokości 9,99 zł z tytułu dostawy której waga przekracza 60 kg. Opłata jest naliczana za
każde 20 kg wagi przekraczającej 60 kg
6. Odbiór osobisty przez klienta zamówienia:
jest możliwy pod adresem ul. Dębowa 10, 43-100 Tychy. Nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi
opłatami.
Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu wiadomości o skompletowaniu zamówienia w
godzinach 12.00 - 14.00
7. Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności
za zamówienie z pośród następujących:
• gotówką w polskich złotych lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. kurier lub
pracownik Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna wyda Klientowi
zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę);
• przelewem tradycyjnym (dostawa towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu);
• w sklepie stacjonarnym gotówką lub kartą.
8. Przyjęcie oferty Klienta na zakup towarów przez Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel
Agata sp. jawna jest potwierdzane e-mailem wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta
wskazanym w jego danych rejestracyjnych. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez
Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.
9. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka
Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna zrealizuje dyspozycję klienta dotyczącą postępowania w przypadku
braku towarów, która została wyrażona podczas składania zamówienia. W przypadku braku zgody
Klienta na realizację Zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych
właściwościach i cenie zamówienie zostanie anulowane lub za zgodą Klienta pomniejszone o brakujący
towar.
10. Niezależnie od postanowień pkt. 14 Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp.
jawna może odstąpić od realizacji zamówienia, bez oferowania towaru zamiennego, gdy ilość towaru
zamówionego przez klientów przekracza dostępną ilość towaru i brak jest towaru o zbliżonych
właściwościach i cenie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji klienci są informowanie w drodze
mailowej na adres wskazany podczas składania zamówienia.
11. Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o anulowaniu zamówienia
zostanie przekazana do Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna
wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@tyskikoszyk.pl lub telefonicznie (601 975 786)
12. Dostawy do Klientów, którzy:
• wskazali jako sposób dostawy transport Tyski Koszyk realizowane są w poniedziałki, środy,
piątki oraz soboty w przedziale godzinowym 17:00-20:00 w dni robocze oraz 14:00-16:00 w soboty.
13. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna nie ponosi odpowiedzialności za
niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji
zamówienia, wynikające z:
• zaistnienia siły wyższej,
• nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo
dwukrotnego awizowania;
• przyczyn niezależnych od Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna
lub podmiotów przy pomocy których Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata
sp. jawna realizuje sprzedaż towarów
• błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
• braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
Do każdego zamówienia Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna wystawi
klientowi paragon fiskalny.
VIII. TORBY FOLIOWE
1. Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za
darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która jest doliczana
do obowiązującej ceny takiej torby. Opłata nie jest naliczana m.in. od toreb papierowych oraz od
zamówień w których nie było konieczne użycie toreb foliowych.
IX. NIEDOPŁATY I NADPŁATY
1. W ofercie Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna znajdują się towary
np. sery na wagę (oznaczone jako towar o zmiennej wadze), w przypadku których rzeczywista waga
towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.tyskikoszyk.pl
o +/- 20%.
2. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu,
która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji gdy:
• składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona
jest niższa niż niż wartość która została określona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym
dokonanie sprzedaży Klient zobowiązuje się do dopłaty różnicy kwot gotówką bądź kartą
płatniczą podczas odbioru zamówienia.
• składając ofertę zakupu towarów Klient dokona jednocześnie przedpłaty a kwota wpłacona
jest wyższa (w szczególności w wyniku różnic wartości towarów o zmiennej wadze lub braku
towaru w zamówieniu na którą Klient wyraził zgodę) niż wartość która została określona na
dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży Klient może upoważnić Sklep
Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna do odliczenia powstałej nadpłaty
do wartości kolejnego zamówienia lub Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel
Agata sp. jawna dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki została dokonana
zapłata.
• Klient anuluje, zgodnie z postanowieniami pkt VII.16, swoje uprzednio opłacone
zamówienie Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna dokonuje
pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata.
X. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW
1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w
szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).
3. Reklamacje można składać:
• poprzez mail: info@tyskikoszyk.pl
• korespondencyjnie na adres Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp.
jawna, ul. Dębowa 10, 43-100 Tychy.
• wiadomość wysłaną za pośrednictwem strony tyskikoszyk.pl
4. Zwrot opakowań szklanych możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w sklepie.
5. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji dotyczącego zamówienia Klient jest zobowiązany do
wysłania e-maila na adres info@tyskikoszyk.pl. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel
Agata sp. jawna skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w
sprawie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru
konta bankowego, na który Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna ma
dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.
XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Sklep
Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna jednoznaczne oświadczenie na piśmie w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi.
2. Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka
Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna pocztą bądź drogą elektroniczną (e-mail).
3. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których
przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa
konsumenta, a w szczególności:
• rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
• rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w
terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra,
Pytel Agata sp. jawna do zwrotu otrzymanego Towaru
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra,
Pytel Agata sp. jawna w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi w taki sam sposób w jaki
została dokonana zapłata za dostarczony towar, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem w przypadku, gdy zwróci
towar w sklepie stacjonarnym. Płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio
na kartę Kupującego.
7. Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, z uwzględnieniem
postanowień ust. 3, na adres Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna ul.
Dębowa 10, 43-100 Tychy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
9. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna może odstąpić od realizacji
złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:
• nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów
przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.tyskikoszyk.pl;
• wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;
XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w
związku z zakupami jest Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna
2. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna gromadzi i przetwarza w celu
realizacji obsługi i realizacji zamówień: imię nazwisko (lub nazwę firmy), adres (lub adresy) dostawy,
adres e-mail, telefon.
3. Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna nie gromadzi danych
dotyczących kart płatniczych wykorzystywanych przez Klienta do realizacji płatności.
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, w zawiązku z tym mogą być
przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do strony www.tyskikoszyk.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych,
mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez
użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz.
83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi
zmianami).
4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej
pisemnej zgody Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna, kopiowanie,
modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.
5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych
umów między Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata sp. jawna a Klientem będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z
ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
6. Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od
opublikowania na stronie www.tyskikoszyk.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie
nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia
zamówienia.
7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag należy wysłać wiadomość za pomocą
okienka znajdującego się w dolnej stopce strony www.tyskikoszyk.pl.
Sklep internetowy powstał, aby ułatwić życie mieszkańcom naszego miasta. Nasz kierowca dostarczy towar bezpośrednio pod drzwi. Każde zamówienie powyżej kwoty 119 zł będzie dostarczone do Waszego domu lub firmy, całkowicie za darmo, bez utajnionych opłat*. Cena w sklepie internetowym jest taka sama jak w sklepie lokalnym. Zapraszamy na zakupy!
*Dotyczy zamówień o wadze poniżej 60 kg.
Sklep Ogólnospożywczy Karkoszka Aleksandra, Pytel Agata Sp. j.
ul. Dębowa 10, Tychy 43-100
tel. 601 975 786
tel. 664 631 598
Numer konta bankowego
22 1140 2004 0000 3002 7134 3596
Masz pytania? Napisz do nas.